Oferta de empleo público extraordinaria y excepcional de estabilización del año 2022

Egonkortzeko aparteko eta salbuespenezko 2022ko lan-eskaintza publikoa

4/7/2023 - 17/7/2023

2023/07/4-tik 2023/07/17-ra

Bases generales Oinarri orokorrak

Convocatorias abiertas, en plazo de solicitud

Deialdi irekiak, eskaera egiteko epean

Abierto el plazo de presentación de solicitudes para los siguientes procesos excepcionales de estabilización de empleo:

Enplegua egonkortzeko salbuespenezko prozesu hauetarako eskabideak aurkezteko epea ireki da:

ADMINISTRATIVO/A
ADMINISTRARIA

Requisitos: Baldintzak: Título de Bachiller o título de Técnico/a o equivalente.
Batxilergoko titulua edo teknikari titulua edo baliokidea
Tipo de Oferta: Eskaintza mota: Proceso excepcional de Estabilización (concurso de méritos)
Ezohiko egonkortze-prozesua (merezimendu-lehiaketa)

TéCNICO/A DE ADMINISTRACIóN Y GESTIóN
ADMINISTRAZIO ETA KUDEAKETA TEKNIKARIA

Requisitos: Baldintzak: Titulación de grado universitario en administración y dirección de empresas o equivalente
Enpresen administrazio eta zuzendaritzako unibertsitate-graduko titulazioa edo baliokidea
Tipo de Oferta: Eskaintza mota: Proceso excepcional de Estabilización (concurso de méritos)
Ezohiko egonkortze-prozesua (merezimendu-lehiaketa)

DIRECTOR/A PLAN ESTRATéGICO
PLAN ESTRATEGIKOAREN ZUZENDARIA

Requisitos: Baldintzak: Titulación de grado universitario
Unibertsitate graduko titulazioa
Tipo de Oferta: Eskaintza mota: Proceso excepcional de Estabilización (concurso de méritos)
Ezohiko egonkortze-prozesua (merezimendu-lehiaketa)

TéCNICO/A DE DESARROLLO ECONóMICO Y COMERCIO
EKONOMIA GARAPEN ETA MERKATARITZA TEKNIKARIA

Requisitos: Baldintzak: Titulación de grado universitario
Unibertsitate graduko titulazioa
Tipo de Oferta: Eskaintza mota: Proceso excepcional de Estabilización (concurso de méritos)
Ezohiko egonkortze-prozesua (merezimendu-lehiaketa)